Irti turpeesta -kansalaisaloite etenee eduskuntaan!

Kansalaisaloite turpeen käytön lopettamiseksi sai tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn! Aloitteessa vaaditaan turpeen energiakäytön lopettamista vuonna 2025, huoltovarmuuteen liittyviä poikkeuksia lukuunottamatta. On hienoa, että aloite...

Käppyrä: Sähköntuotanto Suomessa

Sähköntuotanto Suomessa on jo nyt melko fossiilitonta, kun reilu 80 % Suomessa tuotetusta sähköstä on tuotettu fossiilittomilla energianlähteillä. Tuotannon ja kulutuksen välillä on kuitenkin merkittävä ero, kun kulutuksesta n. 20 % tuodaan tällä hetkellä muualta....

Autokanta uudistuu vauhdilla

Ei tää nyt ihan toivottomalta näytä. Pari vuotta sitten julkisessa keskustelussa väännettiin aika paljonkin sähköautoista. Suomen ilmastopaneeli oli todennut, että liikenteen päästöjen vähentämiseksi autokannan on muututtava lähes pelkästään polttomoottoreilla...

Ruuhkamaksut käyttöön Suomessa

Liikenne tuottaa Suomessa n. 20 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja, mikä on erityisen olennaista, n. 40 % taakanjakosektorin kaikista päästöistä. Taakanjakosektori on päästökaupan ulkopuolella, minkä takia sen päästöjen vähentämiseen on kiinnitettävä erityistä...

Millä turve korvataan?

Turpeen käyttö kaukolämmön tuotannossa tulee vähenemään radikaalisti lähivuosina, kun fossiilisista polttoaineista pyritään irtaantumaan. Energiayhtiöillä onkin edessään suuri kysymys: millä turve ja muut fossiiliset polttoaineet korvataan? Tähän mennessä valtaosa...