Sähköntuotanto Suomessa on jo nyt melko fossiilitonta, kun reilu 80 % Suomessa tuotetusta sähköstä on tuotettu fossiilittomilla energianlähteillä. Tuotannon ja kulutuksen välillä on kuitenkin merkittävä ero, kun kulutuksesta n. 20 % tuodaan tällä hetkellä muualta. Vaikka myös valtaosa tuodusta sähköstä on fossiilittomilla tuotettua, mahtuu joukkoon fossiilistakin sähköä. Lisäksi on ennustettu, että tulevaisuudessa Ruotsin suunnalta ei välttämättä sähköä olisikaan aivan samalla tav8alla saatavissa, ruotsalaisen ydinvoimalakannan ikääntyessä.

Vielä kun otetaan huomioo n sähkönkulutuksen massiivinen lisääntyminen lähitulevaisuudessa, voidaan helposti todeta, että fossiilitonta tuotantoa tarvitaan lisää – paljon ja nopeasti. Paljon myönteistä kehitystä on onneksi selvästi nähtävissä.

Tuulivoiman tuotanto on viime vuosina lisääntynyt Suomessa merkittävästi, ja rakenteilla olevan tuulivoiman määrä tulee vähintään tuplaamaan tuotannon jälleen kerran muutaman vuoden aikana. Suunnitteilla olevia hankkeita on myös niin paljon, että vaikka vain osa niistä etenisi, ja vaihtelevilla aikatauluilla, voidaan kasvun ennakoida jatkuvan vahvana tulevaisuudessakin.

Aurinkovoiman tuotanto kasvaa todella voimakkaasti, mutta mennee vielä tovi, ennen kuin sillä on vuositasolla juurikaan merkitystä. On silti mielenkiintoista havaita sen sopivan profiililtaan varsin hyvin yhteen tuulivoiman ja kaukolämmön kanssa tuotetun sähkön kanssa. Sekä tuulivoimaa että kaukolämpö-yhteistuotantosähköä nimittäin saadaan enemmän talvella, kun taas aurinkovoimaa kesäisin.

Vielä jos TVO:n Olkiluoto 3 ja jossain hamassa tulevaisuudessa Fennovoiman Hanhikivi 1:kin saadaan käyttöön, voitaisiin Suomessa sanoa pitkälti hyvästit fossiiliselle sähköntuotannolle. Kuvaajassa näkyy, mille tasolle fossiiliton sähköntuotanto asettuisi jos laitokset käynnistyisivät nykytilanteessa.

Jottei nyt liian ruusuiseksi menisi, on muistutettava, että kaikella energiantuotannolla on omat haittansa, vaikka fossiilisilla ne ovatkin ihan omaa luokkaansa. Energiatehokkuuden parantaminen ja loppukulutuksen vähentäminen ovat selkeästi parhaat vaihtoehdot aina kun ovat käytettävissä.