Turpeen käyttö kaukolämmön tuotannossa tulee vähenemään radikaalisti lähivuosina, kun fossiilisista polttoaineista pyritään irtaantumaan. Energiayhtiöillä onkin edessään suuri kysymys: millä turve ja muut fossiiliset polttoaineet korvataan?

Tähän mennessä valtaosa suuremmista fossiilisista polttoaineista luopumiseen tähtäävistä hankkeista on painottunut puun ja muun biomassan polton lisäämiseen. Vuosittaisten hakkuumäärien ollessa jo nyt vähintään luonnon sietokyvyn rajoilla – tai sen ylikin – puun polton lisäämistä ei kuitenkaan voida enää pitää kestävänä vaihtoehtona. Polttoaineiden tarvetta on pyritty vähentämään erilaisilla energiatehokkuuden parantamiseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvillä hankkeilla. Näillä keinoilla ollaankin saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta ne eivät skaalaudu kattamaan kovin suurta osaa energiankulutuksesta.

Myös meren ja auringon lämpöä ollaan valjastettu kaukolämmön tuotantoon. Aurinkolämpö voisikin kaukolämpöverkossa soveltua hyvin kattamaan kesäajan tarvetta. Tällöin ei tarvita läheskään niin paljoa polttoaineita suurempien laitosten vuosihuoltojen aikana. Huippu- ja varateholaitoksilla tuotettu energia kun pääsääntöisesti on sitä kalleinta, sekä eniten päästöjä tuottavaa. Nämäkään ratkaisut eivät kuitenkaan vielä aiempien kanssa yhdessäkään riitä täyttämään sitä vuositason energian aukkoa, jonka turpeen käytöstä luopuminen aiheuttaa.

Suuremmissa tuotantomäärissä jääkin vain kaksi merkittävää vaihtoehtoa jäljelle: ydinenergia ja geoterminen energia. Näistä ensimmäinen voisi hyvinkin olla vaihtoehto maailman suurissa kaupungeissa, pienten modulaaristen reaktoreiden muodossa, mutta aivan lähiaikoina tekniikkaa lienee turha odottaa Suomeen. Alkuinvestoinnit ovat suuria ja sääntely suunniteltu aivan erilaisille laitoksille.

Sen sijaan geoterminen energia alkaa pikkuhiljaa kypsymään. Syvien, eli yli 5 km kaivojen osalta ensimmäinen pilottilaitos käynnistyy ensi vuoden alkupuolella, ja tuottaa valmistuttuaan arviolta 10 % Espoon kuluttamasta kaukolämmöstä. Myös keskisyvät, eli n. 1-3 km kaivot tekevät tuloaan Suomen markkinoille, ensimmäisten pilottikaivojen jo valmistuttua. Geoterminen energia tarjoaa myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhdistää kaukolämpö ja -jäähdytys samaan pakettiin.

Elämme kriittisiä hetkiä energiamurroksen keskellä. Sähkömarkkinoilla murros on jo hyvässä vauhdissa, mutta kaukolämpöpuolella vasta aloitellaan. Tahdon olla mukana tekemässä oman osani, jotta tulevaisuuden kaukolämpö tuotetaan sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävästi.