Pyrin ehdokkaaksi ensi kevään kuntavaaleihin Kuopiossa!

Energiatekniikan insinööriopintojeni aikana minulle konkretisoitui, kuinka paljon ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on vielä tehtävä, mutta toisaalta myös, millaisia teknisiä ratkaisuja voidaan toteuttaa hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi. Nyt kuntavaaleissa keskityn ennen kaikkea uuden kotikaupunkini Kuopion rooliin. Miten Kuopiosta saataisiin hiilineutraali, jopa hiilinegatiivinen?

Eniten kasvihuonekaasupäästöjä Kuopiossa muodostuu lämmöntuotannossa ja liikenteessä, jotka muodostavat n. ⅔ Kuopiossa tuotetuista päästöistä, jos teollisuutta ei huomioida. Siispä lienee loogista todeta, että näihin molempiin tulee tarttua ja vaatia muutosta parempaan.

Lämmöntuotannossa tarvittava muutos sisältää mm. turpeen poltosta luopumisen, hukkalämmön ja ympäristön lämmön keräämistä ja energiansäästöön opastamista. Kuopion Energia onkin tehnyt hyviä aloitteita, joista mielenkiintoisimpana, joskin pienenä yksityiskohtana on mainittava Iloharjun kaukolämpökeskuksen yhteyteen viime kesänä valmistunut aurinkokaukolämpökenttä.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kaupunki voi vaikuttaa esimerkiksi joukkoliikenteen ja jätehuollon kaltaisten palvelujen käyttövoimavalintoihin, esimerkiksi kilpailutusten reunaehtoja säätämällä ja takaamalla vaatimuksiltaan ja mahdollisuuksiltaan ennustettavasti kehittyvän toimintaympäristön investointeja harkitseville palveluntarjoajille. Olennaista on myös kasvattaa joukkoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräliikenteen osuuksia kaikista matkoista parantamalla näiden kulkumuotojen mielekkyyttä. Yhtenä hyvänä kehityskulkuna on ollut varata tilaa polkupyöräliikenteelle keskusta-alueella, eikä tietenkään pidä unohtaa Vilkku-fillarien saavuttamaa suosiota!

Virallisia päätöksiä kuntavaaliehdokkuudesta odotellaan joulukuun alussa, mutta jos haluat lähteä tukemaan kampanjaani jo nyt, pistä rohkeasti viestiä – kaikki apu otetaan ilolla vastaan!